Ārona Šusta vārdi

'Forevermore'Ilgi pirms zemes
Pirms bija gaisma
Kungs Tu biji
Bezgalīgs tu esi Dievs
Nevienā laikā nevar būt viss, kas jūs esat

Jūsu priekšā nav cita Dieva
Nav neviena, kas Tevi aizvietotu
Jūs esat mūžīgi
Un nav neviena cita Dieva, uz kuru es aicinātu
Tu esi tas, pie kura es pieturos
Jūs esat mūžīgi

Uzticīgs tu esi Dievs
Jūs nekad nemaināt
Kungs Tu esi
Tikai Tu esi Dievs
Mūžīgi jūs valdīsit pāri visam

Jūsu priekšā nav cita Dieva
Nav neviena, kas Tevi aizvietotu
Jūs esat mūžīgi
Un nav neviena cita Dieva, uz kuru es aicinātu
Tu esi tas, pie kura es pieturos
Jūs esat mūžīgi

Citu nav
Neviens lielāks
Nav tāda kā tu
Citu nav
Neviens lielāks
Nav tāda kā tu

Jūsu priekšā nav cita Dieva
Nav neviena, kas jūs aizstātu
Jūs esat mūžīgi
Un nav neviena cita Dieva, uz kuru es aicinātu
Tu esi tas, pie kura es pieturos
Jūs esat mūžīgi

Jūsu priekšā nav cita Dieva
Nav neviena, kas jūs aizstātu
Jūs esat mūžīgi
Un nav neviena cita Dieva, uz kuru es aicinātu
Tu esi tas, pie kura es pieturos
Jūs esat mūžīgi


bezgalīgas vasaras Aaron Lewis

Jūs esat mūžīgi