Bryan Adams Lyrics

'Te nu es esmu'


(no skaņas 'Spirit: Stallion Of The Cimarron' skaņu celiņa)Šeit es esmu, tas esmu es
Es nāku šajā pasaulē tik mežonīgs un brīvs
Šeit es esmu tik jauns un stiprs

adam sandler disney

Tepat, vietā, kur es piederu

Tā ir jauna pasaule, tas ir jauns sākums
Tas ir dzīvs ar jaunas sirds pukstēšanu
Tā ir jauna diena jaunā zemē

lirika ūdenim zem tilta adelesUn tas mani gaida
Te nu es esmu

Tā ir jauna pasaule, tas ir jauns sākums
Tas ir dzīvs ar jaunas sirds pukstēšanu
Tā ir jauna diena jaunā zemē

camila cabello - raud klubā

Un tas mani gaida
Te nu es esmu