Ārona Šusta vārdi

'Mans Glābējs, mans Dievs (dzīvs)'Es neesmu prasmīgs saprast
Ko Dievs ir gribējis, ko Dievs ir plānojis
Es zinu tikai pie Viņa labās rokas
Stāv viens, kurš ir mans Pestītājs

Es Viņu ņemu vērā pēc Viņa vārda un darbiem
Kristus nomira, lai glābtu mani šo es izlasīju
Un sirdī es uzskatu par vajadzību
No Viņa būt manam Glābējam

Ka Viņš pametīs savu vietu augstu
Un nāciet, lai grēcīgais cilvēks nomirtu
Jūs to sauca par dīvainu, tāpēc es reiz to izdarīju
Pirms es zināju savu Glābēju

Mans Pestītājs mīl

pie ieraksta dziesmas

Mans Pestītājs dzīvo
Mans Pestītājs vienmēr ir tur

Mans Dievs Viņš bija
Mans Dievs Viņš ir
Mans Dievs Viņš vienmēr būs

Mans Pestītājs mīl
Mans Pestītājs dzīvo
Mans Pestītājs vienmēr ir tur

Mans Dievs Viņš bija
Mans Dievs Viņš ir
Mans Dievs Viņš vienmēr būs

Jā, dzīvojot, mirst, ļaujiet man atvest
Mans spēks, mans Mierinājums no pavasara
Ka Tas, kurš dzīvo, lai būtu mans Karalis
Reiz nomira, lai būtu mans Pestītājs

Ka Viņš pametīs savu vietu augstu
Un nāciet, lai grēcīgais cilvēks nomirtu
Jūs to sauca par dīvainu, tāpēc es reiz to izdarīju
Pirms es zināju savu Glābēju

Mans Pestītājs mīl
Mans Pestītājs dzīvo
Mans Pestītājs vienmēr ir tur

Mans Dievs Viņš bija
Mans Dievs Viņš ir
Mans Dievs Viņš vienmēr būs

Mans Pestītājs mīl
Mans Pestītājs dzīvo
Mans Pestītājs vienmēr ir tur

Mans Dievs Viņš bija
Mans Dievs Viņš ir

hanukas dziesmu vārdiMans Dievs Viņš vienmēr būs

Mans Pestītājs mīl
Mans Pestītājs dzīvo
Mans Pestītājs vienmēr ir tur

Mans Dievs Viņš bija
Mans Dievs Viņš ir
Mans Dievs Viņš vienmēr būs

Mans Pestītājs mīl
Mans Pestītājs dzīvo
Mans Pestītājs vienmēr ir tur

Mans Dievs Viņš bija
Mans Dievs Viņš ir
Mans Dievs Viņš vienmēr būs

Mans Pestītājs mīl
Mans Pestītājs dzīvo
Mans Pestītājs vienmēr ir tur

Mans Dievs Viņš bija
Mans Dievs Viņš ir
Mans Dievs Viņš vienmēr būs

Mans Pestītājs mīl
Mans Pestītājs dzīvo
Mans Pestītājs vienmēr ir tur

Mans Dievs Viņš bija
Mans Dievs Viņš ir
Mans Dievs Viņš vienmēr būs

Es neesmu prasmīgs saprast
Ko Dievs ir gribējis, ko Dievs ir plānojis

paula abdul pretstati piesaista liriku

Es zinu tikai pie Viņa labās rokas
Stāv viens, kurš ir mans Pestītājs ...